Copyright © 2013 – 2018, Radek Vlach Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, kopírování a jiné používání, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu(obsahu) nebo části materiálu(obsahu) povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.digi-photo.cz.
logo

Tag : Zahrada

Podzimní zahrada

Já podzimní zahradou toulám se rád

kde slyším vítr zpívat písničky smutné

a zvuky padaného listí.

 Jen chvíly se zastavit a nechat se unášet

vůní pryskyřice ze vzrostlé borovice

Dívat se na srny

jak přeskakují klestí

jak veverky v korunách stromů

hrají své hry

tam duše má odpočine si nejvíce.

Jen na chvíly než pohltí mne zas

ten chladivý mráz.