Copyright © 2013 – 2018, Radek Vlach Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, kopírování a jiné používání, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu(obsahu) nebo části materiálu(obsahu) povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.digi-photo.cz.
logo

Tag : Podzim

Podzimní paleta barev

Říká se že příroda maluje. Paleta barev, tónů a podtónů, ktré už snad ani lidské oko není schopné mnohdy rozeznat, vytváří hrarmonický obraz.
Spousta malířů a fotografů se snaží zachytit na obraz či fotografii to, co sama příroda nakreslí. Proto jsem se rohodl o jinou interpretaci podzimu a výsledek můžete vidět zde:

(Pod)zimní je čas

Jdu sám podél zdi,

na kterou soumrak napsal

svůj podzimní vzkaz.

– Issa –

Podzimní melancholie

V podzimním větru

 list jeden dolů slétá

 a za ním druhý.

 HATTORI RANSECU

 

Podzimní zahrada

Já podzimní zahradou toulám se rád

kde slyším vítr zpívat písničky smutné

a zvuky padaného listí.

 Jen chvíly se zastavit a nechat se unášet

vůní pryskyřice ze vzrostlé borovice

Dívat se na srny

jak přeskakují klestí

jak veverky v korunách stromů

hrají své hry

tam duše má odpočine si nejvíce.

Jen na chvíly než pohltí mne zas

ten chladivý mráz.

Podzimní cestou

Tou cestou nikdo

se neubírá, sám jdu

v podzimní večer.

Bašó