Copyright © 2013 – 2018, Radek Vlach Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, kopírování a jiné používání, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu(obsahu) nebo části materiálu(obsahu) povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.digi-photo.cz.
logo

Tag : Moře

Sluneční koupel

V krvavém objetí loučí se den s nocí.

Dva milenci choulí se k sobě,

hledíce na moře mlčky se loučí,

tak zase zítra…

Sen

Vlá mořský vánek.
V prázdném člunu na dně
krab malý leze.