Copyright © 2013 – 2018, Radek Vlach Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, kopírování a jiné používání, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu(obsahu) nebo části materiálu(obsahu) povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.digi-photo.cz.
logo

Tag : Hrad

Historické putování

První krásný výlet tentokráte do 14tého století.
Cestou necestou směrem k hradu Cimburk jsme potkávali poutníky a fotografovali spoustu detailů.

Počasí nám přálo a tak můžeme výlet jen doporučit.
[codepeople-post-map]